گروه ناب آموز از چه کسانی تشکیل شده است؟

ناب آموز حاصل همکاری اساتید با سابقه IT است که در راستای ارائه محتوای آموزشی مناسب، نکات آموزشی کوتاه و کلیدی و انتقال تجربه در راستای فراهم آوردن امکان یادگیری سریع و موثرتر در حوزه های مختلف IT شکل گرفته است. رشد دانشجویان و انتقال تجربه ی سالها تدریس و مشاوره و ارائه خدمت به سازمان های بزرگ به افراد مشتاق یادگیری نرم افزار های تخصصی، بانک های اطلاعاتی و زبان ها و تکنولوژی های برنامه نویسی مهمترین هدف در ناب آموز می باشد. امکان آموزش آنلاین با دوره های آموزشی ویدیویی، ارائه پکیج های آموزشی ویدیویی و برگزاری دوره های حضوری بخشی از خدمات ناب آموز را در کنار مشاوره و اجرای پروژه های مشتریان تشکیل می دهد.

چه بخشی از اطلاعات شخصی شما در ناب آموز جمع آوری می شود؟

دیدگاه‌ها

برای انتشار دیدگاه خود، ایمیل، نام  و نام خانوادگی شما به همراه IP آدرس در ناب آموز برای تایید دیدگاه و در ارتباط بودن با شما ثبت شده و برای هیچ مورد دیگری استفاده نمی شود.

فرم‌های تماس

معمولا در فرم های تماس نام و نام خانوادگی و ایمیل شما برای ارتباطات بعدی با شما در ناب آموز ثبت می شود و تنها برای ارسال پاسخ  به شما در صورت نیاز از آن استفاده خواهد شد.

کوکی‌ها

اگر دیدگاه خود را در ناب آموز ثبت می کنید و از گزینه : “ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم” استفاده می کنید، نام و ایمیل شما در کوکی برای سهولت ثبت دیدگاه های بعدی بر روی سیستم شما ذخیره خواهد شد و با حذف کردن کوکی های مرورگر این اطلاعات از سیستم شما خذف خواهند شد.

ناب آموز اطلاعات شما را با چه کسانی به اشتراک می‌گذارد؟

مدت زمان نگهداری اطلاعات شما در ناب آموز؟

در صورت ثبت نظر، اطلاعات شما در ناب آموز وارد شده و مادامی که ناب آموز به کار خود ادامه می دهد، این اطلاعات در ناب آموز باقی خواهند ماند.

در صورت ثبت نام  در ناب آموز برای بهره گیری از آموزش آنلاین نیز حساب کاربری شما به همراه اطلاعات شخصی درخواست شده برای ایجاد آن در اختیار ناب آموز خواهد بود و مادامی که ناب آموز به کار خود ادامه می دهد، این اطلاعات در ناب آموز باقی خواهند ماند.

شما چه حقوقی در مورد داده‌هایتان دارید؟

اشما می توانید درخواست حذف اطلاعات شخصی ثبت شده در ناب آموز را که برای ثبت نظر وارد کرده اید، داشته باشید و ناب آموز متعهد می شود اطلاعات ثبت شده برای ثبت نظرات شما را حذف نماید.

همچنین در صورت درخواست از سمت شما، اطلاعات ثبت شده در فرم های تماس که از سوی شما وارد شده باشد توسط ناب آموز حدف خواهد شد.

اطلاعات شما را با چه کسانی به اشتراک می گذاریم؟

ناب آموز، یک گروه آموزشی است و فعالیت های دیتا مارکتینگ و … را در حوزه وظایف خود نمی بیند و بر همین اساس اطلاعات شخصی کاربران، مخاطبان و مشتریان خود را با هیچ شخص ثالث و به هیچ منظور و دلیلی درمیان نمی گذارد و محرمانه بودن اطلاعات شخصی مخاطبانش را هم سطح محرمانگی اطلاعات و داده های گروه ناب آموز و در درجه اول اهمیت می داند.