گروه صنعتی و دارویی گلرنگ

برگزاری دوره‌های Power BI، طراحی داشبورد اکسل، Power Query و اکسل پیشرفته – گروه صنعتی گلرنگ

بانک آینده

برگزاری ۴ دوره طراحی داشبورد مدیریتی در Power BI – بانک آینده

دیجی کالا

دیجی کالا

برگزاری دوره های اکسل پیشرفته در دیجی کالا

ایران خودرو

ایران خودرو

برگزاری دوره های اکسل مقدماتی و پیشرفته و اکسس کاربردی در ایران خودرو 

اسنپ

شرکت اسنپ

برگزاری دوره‌‌های Power BI و گزارشگیری در اکسس در شرکت اسنپ

توسن تکنو

شرکت توسن تکنو

برگزاری دوره های اکسل پیشرفته در شرکت توسن تکنو 

شرکت دایو پارس

شرکت دایو پارس

برگزاری دوره های اکسل مقدماتی و پیشرفته، اکسس پیشرفته و طراحی داشبرد مدیریتی در اکسل در شرکت دایو پارس

هتل اسپیناس

هتل اسپیناس

برگزاری دوره های اکسل مقدماتی و پیشرفته در مجموعه هتل اسپیناس

بانک گردشگری

بانک گردشگری

برگزاری دوره های گزارشگیری در اکسس، ورد و اکسل مقدماتی و پیشرفته در بانک گردشگری

ایکاپ

ایکاپ

برگزاری دوره های پاورکوئری، طراحی داشبورد اکسل، اکسس پیشرفته و اکسل پیشرفته در شرکت ایکاپ 

بیمه ملت

بیمه ملت

برگزاری دوره های اکسس کاربردی در بیمه ملت

شرکت بنیان صنعت

شرکت بنیان صنعت

برگزاری دوره های اکسل پیشرفته در شرکت بنیان صنعت

شرکت مشاء طب

شرکت مشاء طب

برگزاری دوره‌ی اکسل کاربردی در شرکت مشاء طب 

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران - IMIDRO

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران - IMIDRO

برگزاری دوره‌ی اکسل و اکسس پیشرفته در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران – IMIDRO