عملگر LIKE در SQL Server

عملگر LIKE در SQL Server

بدون دیدگاه

عملگر LIKE در SQL Server و کاربردهای آن

در ساختار زبانی T-SQL برای جستجو و فیلتر کردن دیتا روش‌های متنوعی وجود دارد. برای فیلتر کردن داده‌ها بر اساس تشابه در ساختار فیلد‌های متنی می‌توان از عملگر LIKE در SQL Server استفاده نمود. استفاده از عملگر LIKE به شما کمک می‌کند تمام رکورد‌هایی را که دارای الگوی مشخصی از متن هستند انتخاب کنید.

برای این منظور می‌توانید با استفاده از جدول زیر ساختار الگوی متنی دلخواه خود را توصیف نمایید. در ادامه با چند مثال بر روی Database آموزشی مایکروسافت به نام Adventure Works کاربردهای عملگر LIKE در SQL Server را خواهید دید.

%مترادف با هر رشته ای با هر طول
_مترادف با دقیقاَ یک کاراکتر
[   ]مترادف با یک کاراکتر از انواع تعیین شده
[^]مترادف با یک کاراکتر غیر از انواع تعیین شده

با توجه به نماد‌های فوق، می‌توانید به شکل دلخواه ساختار الگوی متنی را برای استفاده از عملگر LIKE تعریف نمایید.

کاربرد عملگر LIKE در SQL Server برای فیلتر کردن فیلدهای متنی در دیتابیس

در مثال فوق تمامی رکوردهای جدول Department که نام آنها پنج حرفی است و چهار حرف اوا آن به ترتیب S، a، l و e است، انتخاب خواهد شد. در جایگاه  پنجم هر حرفی می‌تواند قرار بگیرد.

مثال کاربرد عملگر LIKE در SQL Server برای فیلتر کردن فیلدهای متنی در دیتابیس

در مثال بالا تمامی رکوردهای جدول Department که نام آنها به عبارت M ختم می‌شود، انتخاب خواهد شد. دقت کنید اگر نام فقط یک حرف و آن هم m باشد همچنان با این الگو سازگار خواهد بود.

مثال کاربرد عملگر LIKE در SQL Server برای فیلتر کردن فیلدهای متنی در دیتابیس - مدرس شهاب ساری اصلانی

در اینجا تمامی رکوردهای جدول Department که نام آنها حداقل یک حرفی است و حرف اول یکی از حروف a الی c و یا s است انتخاب خواهند شد.

مثال کاربرد عملگر LIKE در SQL Server برای فیلتر کردن فیلدهای متنی در دیتابیس - مدرس شهاب ساری اصلانی

در اینجا تمامی رکوردهای جدول Department که نام آنها حداقل یک حرفی است و حرف اول یکی از حروف a الی c و یا s نیست انتخاب خواهند شد.

با توجه به این چهار مثال، می‌توانید هر نوع الگوی متنی برای SELECT کردن دیتا با توجه به نیاز خود طراحی نمایید.

آواتار کاربر

شهاب ساری اصلانی

از سال 1385 به صورت جدی مشغول تدریس در حوزه های برنامه نویسی دات نت و طراحی بانک های اطلاعاتی بوده ام. تدریس به عنوان یک حرفه همیشه برایم جذاب بوده و یادگیری جدیدترین مباحث لذت بخش است.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.